Alfa web-TV kan også sees på følgende kanaler

Youtube: https://www.youtube.com/c/SverreMeyer

Facebook:

Profetier og Tegn i Tiden
https://www.facebook.com/groups/1787584341274936

Alfa-webTV.com
https://www.facebook.com/groups/sverre.meyer                  

Evangeliske sanger
https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net

Telegram:   Profetier og tegn i tiden:   https://t.me/SverreMeyerChannel
                    Evangelical Songs :  https://t.me/SverreMeyer

Hvordan forstå verdens hat mot Jødene - Del I/II: Hvem eier Landet Israel?

(1055) Gordon Tobiassen​: Hvordan forstå verdens hat mot Jødene - Del I/II: Hvem eier Landet Israel?

Andre program fra Israelseminar i Kristi Menighet, Halden.

Når kan Antikrist kan stå fram? Hva er nøkkelen?

Jesus fikk tre spørsmål fra sine disipler etter at de hadde forlatt tempelet i Jerusalem og Jesus hadde fortalt de at dette tempelet skulle brytes ned
1) Når skal dette skje?
2) Hva skal tegnet være på ditt komme? (Israel)
3) Hva skal tegnet være på verdens ende?

Det er forskjell på "De siste dager" og "Endens tid"
De siste dager begynte på "Pinsefestens dag"
"Endens tid" begynner når menigheten hentes og verden går inn i "Den Store Trengsel"

Tre spesielle dager som er viktig å skille fra hverandre:
1) Kristi dag (bortrykkelsen)
2) Herrens dag, Guds Veldes dag, Vredens dag
3) Den ytterste dag (dommens dag) - Dommen for Den Store Hvite Trone

Foto/Lyd: Sverre Meyer
Produsent: alfa-webTV.com

Grotbæk utlegger og forklarer hele skriften for våre øyne på en fantastisk måte. Etter dette burde ikke en eneste kristen sjel engste seg (for sin egen del) - for det som skal skje i tiden framover.
Når katastrofene inntreffer, er vi faktisk ikke her på jorden.
Dette er siste del i serien og handler om Antikristens rike.
Produsent: alfa-webtv.com
Foto: Sverre Meyer

Grotbæk utlegger og forklarer hele skriften for våre øyne på en fantastisk måte. Etter dette burde ikke en eneste kristen sjel engste seg (for sin egen del) - for det som skal skje i tiden framover.
Når katastrofene inntreffer, er vi faktisk ikke her på jorden.
Hvem blir med til himmelen når Jesus kommer? Svaret er svært enkelt og det vil du få vite i dette programmet.
Du vil ved denne utleggelsen av skriften bli fullt ut overbevist om at det som her legges ut er i overensstemmelse med det som står i skriften. Og du kan gå framtiden trygt i møte med håp om en evighet sammen med Jesus.

I den Jødiske loven heter det at er du født jøde - uansett hvor du er i verden - har du rett til å komme til Israel (jødens lovede land), fordi du er jøde. Tilsvarende gjelder for oss kristne som er født på ny:
Har du tatt i mot Jesus Kristus som din frelser, har du også rett til å komme inn til Himmelen. Vi er blitt Guds barn og dermed også statsborger av himmelen, Jesus Kristus og Hans rike.

Neste program (del 4) handler om Antikristens rike.

Opptaket er gjort i Sion Ingedal 6. - 8. mars 2020.
Produsent: alfa-webTV.com
Foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer