Mannsmusikken: Tro på Jesus

Greåker Mannmusikk under ledelse av Terje Grandahl. Opptaket er gjort ifm teltmøte i Ingedal på Høk 2019. Foto: Karin Ø. Meyer Produsent: alfa-webtv.com

Se oss også på Facebook