(1021) Den Gud som er det samme som fordum
Hermann Wigardt Karlsen synger og spiller
alfa-webTV.com