Arne Gundersen: Jeg er på vandring hjemad
Produsent: Alfa-webTV.net - 2014
Opptaket er gjort på Klippen Saltnes