Arne Gundersen og Sverre Leif Lien: Takk store Gud Fra Nytt Livs Lys sommerstevne 2015 Produsent: Alfa-WebTV.com

Se oss også på Facebook