Profetordet og vår tid
Opptaket er gjort i Ose Grendehus - Valle
taler: pastor Gordon Tobiassen
Produsent: Lindesnes Lyd- og Video-Opptak
Tilrettelagt for internett av Alfa-WebTV.com 2014

 

Andre videoer innenfor samme tema kan du se her

Se oss også på Facebook