Tro som det står

Zion Fevik - Stevnemusikken

16.01.18: Tro som det står

Stevnemusikken Zion Fevik synger: Det er jubelår for Herren

Opptaket er gjort på Zion Fevik's sommerstevne 2017

foto: Sverre Meyer og Karin Østhaug Meyer

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Al...  

Gordon Tobiassen: Guds Hellighet og Rettferdighet

Gordon Tobiassen

13.01.18:  Guds Hellighet og Rettferdighet

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer

Det fins en trygghet

Karin Engstrøm Persson

05.01.18: Karin Engstrøm Persson - Del 2/8 : Det fins en trygghet

produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Vi venter - på at snart noe skal skje

Arne Gundersen

29.12.17: Vi venter - på at snart noe skal skje

Et alvorlig budskap til ettertanke og selvransakelse får vi høre her av Arne Gundersen.

Basunen skal lyde, og de døde i Kristus skal først stå opp, og deretter skal vi som ennå lever, sammen med dem rykkes opp i lufthimmelen hvor vi skal møte Herren.

I vår tid er det et avvik på alle kanter, fra Konge, biskoper, prester, pastorer til det enkelte menneske. Spørsmålet er om de som er satt til å være forbilde, veilede og undervise andre, er klar over hvilke ansvar de har og hva som kreves av de?
De står til ansvar ovenfor Gud, ikke bare for seg selv, men også for de de veileder!

produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Tidens tegn: Del 1: Livets mening

Karin Engstrøm Persson

22.12.17: TIDENS TEGN: Del 1/8 : Livets mening

Jesus sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jorden".
Spørsmålet er ikke "hva som er mening med livet", men "hva som er Livets mening"
Denne tidsalder er forblindet og mange mennesker lever i mørket med sine mørke tanker - med depresjoner og sykdommer.
Dette ledes inn i falsk lære og maner til selvmord og skader. Vi lever i en verden som er på vei til sin undergang.

Jesus har selv sagt hva som skal skje i de siste tider. Det du leser, ser og hører av nyheter er selvsagt ikke noe nytt. Dette var forutsagt for flere tusen år siden. Jesus selv sa det for 2 tusen år siden (Matt 24, Luk 17. og 21. kapittel og Mark 13 og i Johannes Evangelium).

Kom ut til et liv i lyset hvor Jesus vil lede deg på veien, ut av depresjoner og all elendighet og til trygghet. Jesus sier: Vil du bli fri og få fred med Gud? Kom da og følg meg.

Hva slags tid lever vi i? Kjenn din tid og du vil se at vi lever i en verden som er på vei til sin undergang. Det kommer en dag som blir den siste da Gud sier "Hit men ikke lenger" og tid og rom blir til evighet.
Tenk og ta akt på din frelse mens det ennå er tid. Tiden for menneskeheten er snart løpt ut. Vend om før det er for sent!

Det finnes to veier:
Den ene veien som er bred hvor det går mange .... en vei til en evig fortapelse
Den andre, smale veien er den som fører til Livet.

Valget gjelder Liv eller død - Himmel eller Helvete.
Velg Gud - Velg rett - Velg Jesus

produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Profetordet

Jermund E Gjertsen

 15.12.17: Profetordet

Det profetiske Ord:
- Kristusprofetiene
- Israelprofetiene
- Profetier om menigheten
- Profetier om denne verden

Før preken synger Arne Gundersen og Sverre Leif Lien
"Sangen om Golgata" Etter preken synger de "Hvor jeg går i store fjell og dalar"

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne sommeren 2017

foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
Lydansvarlig: Geir Øynes

produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Karin Engstrøm Persson: Vitnesbyrdet

Karin Engstrøm Persson

8.12.17: Vitnesbyrdet

NY SERIE i 8 deler: TIDENS TEGN
med Karin Engstrøm Persson

I forkant for serien forteller Karin om seg selv, om de mange prøvelser hun har vært igjennom i sin oppvekst og i sitt liv. Hennes vitnesbyrd om hvordan hun ble frelst og om de sterke opplevelser hun har hatt med Gud.

Første del "Livets mening" blir sendt på YouTube på denne kanalen fredag 22. desember 2017. Deretter hver 14. dag.

produsent: http://www.alfa-webtv.com

Prøv åndene - om de er av Gud

Jan Veiby

01.12.17: Prøv åndene - om de er av Gud

Se opp for falske profeter som er blant oss.
For at vi ikke skal fare vill er det viktig å prøve åndene, dvs hos de som utgir seg for åvære forkynnere, pastorer eller profeter.

Hvordan? Dette får du svar på i Bibelen (bl.a. i Joh 1.brev 4:1-6) og i det som bæres fram i denne preken av Jan Veiby.

Preken er ment som en advarsel og en veileder for oss kristne for å motstå de som henter sin kunnskap - ikke bare fra Bibelen, men også fra gresk filosofi og forskjellige åndsstrømninger i tiden. Agnostiske trekk møter vi også i dag, f.eks i herlighetsteologi og ikke minst i liberal teologi.

De av oss som er våkne, ser allerede nå at antikrists system er i ferd med å legge seg til rette forut hans synlig framtreden i denne verden.

Hva er kjennetegnet på Antikrists ånd? Noen av tegnene er bl.a. at
a) Antikrists ånd angriper alltid Guds Ord
b) Søker å fortrenge Guds Ord, eks hindre at Ordet forkynnes, heller forsøke å erstatte det med noe annet
c) Forvrenger og benekter Gud's Ord "Har Gud virkelig sagt eller har Han egentlig ment det slik?
d) Forurenser et hellig liv med tanker og ord, gjerninger og holdninger

I flere menigheter i dag møter vi en falsk nåde forkynnelse og ensidighet. Det er liksom ikke lenger så nøye med hvordan en lever. Syndens forlatelse har blitt syndens tillatelse.
Judas 1,4 "For noen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: ugudelige, som forvenner vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus".

Det er stor forskjell på forfølgelse og forførelse. Forfølgelse er ikke farlig og den kommer utenfra. Den virker til samhold til de som tror på Guds Ord, og de blir sterkere.

Forførelse derimot - er mye verre - og den kommer innenfra.

Møtet åpnes med sangen "De kommer fra øst og vest" og avsluttes med "Lever du livet i Kristus min venn?"

foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
Lyd ansvarlig: Geir Øynes
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys sommerstevne - Gautefall - 2017

produsent: http://www.alfa-webtv.com

Hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?

24.11.17: Hva skal tegnet være?

Tittelen på preken til Gordon Tobiassen er hentet fra matt 24:3. Hva er det tydeligste tegnet på Jesus komme? Svaret får du her i denne videoen.

Hermann Karlsen innleder møte.
Unni Tobiassen tar i sitt innlegg utgangspunkt i teksten til John og Hansine Rambjør: "Det handler om frelse". Det handler om hvordan du vil leve. Unni viser til Ester's bok, og hvor viktig det er å være seg bevist at vi er redskaper for Gud. Vi er satt til å ta valg i vårt liv - valg som er etter Herrens vilje. Fordi Ester var lydig mot Herrens Ord, ble hun en redning for jødefolket slik at de unngikk total utslettelse i fangeskapet hos kong Ahasverus.

Treffpunkt's husorkester deltar her med Hansine og John Rambjør, Øivind Larsen, Hermann Karlsen, Hanna Karlsen, Fredrik Karlsen og Liv-Cathrine Eriksen.

Opptaket er gjort 8.11.17

foto/redigering: sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com

Hva ser du?

Thor Ivar Grønli

17.11.17: Hva ser du?

Vi blir preget av det vi ser og hva vi opplever. Vi får en vandel, karakter og en kvalitet ut fra hva vi ser. Hvem er det som bygger din karakter?

Opptaket er gjort på Zion Fevik's sommerstevne 2017 i Vikhallen.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer

Tar vi ansvar?

Terje Tveiten

10.11.17:  Tema: Tar vi ansvar?

Den som forkynner Guds Ord, må forkynne Guds Ord.
Det er derfor et ansvar som påhviler de som skal forkynne og undervise Evangeliet.
Det er snart ingen ting i Norge lenger som er synd. Derfor blir det heller ikke noen gjennombrudd i våre møter.

Den billige nåde forkynnelsen som stadig utbrer seg MÅ forkastes, for den forkynner "kom som du er og bli som du var"
Gi ALT AV Guds Ord rett i våre liv og ikke bare det som smaker for kroppen! Det gjelder å ikke bare være troens hører, men også troens gjører.
Husk: Det som er avgjørende er ikke størrelsen av din tro, men størrelsen på Han vi tror på - en veldig Gud som er Kongenes konge og Herrenes Herre.

Elsker du Guds Ord og sannheten, elsker du også Jesus. Gjør du ikke det, elsker du heller ikke Jesus fordi Kristus ER ORDET.

Ser man på åpenbaringens brev til menigheten i Efesus. De hadde det veldig bra på mange områder, men fikk høre at de var i ferd med å miste den første kjærligheten - dvs kjærligheten til Ordet (Jesus).

Foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
Redigering: Sverre Meyer

Opptaket er gjort i Vikhallen under Zion Fevik's sommerstevne 2017.
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

EVIG FORTAPELSE ELLER EN HIMMEL Å VINNE

Kåre Flottorp

03.11.17: Evig fortapelse eller en himmel å vinne

Kåre Flottorp taler over tema: Er det en evig fortapelse å unnfly, eller er det en himmel å vinne? Svaret er ja! Hva velger du?
Det som er viktig for oss kristne er å sette seg så pass inn i skriften slik at man kan kjenne sannheten og det som er ekte.
Det er alt for mange i denne tiden som forsøker å føre oss på avveier - veier som fører oss rett inn i fortapelsen.
Lån ikke øre til alt som sies, men gå hjem å studer skriften om det forholder seg slik og slik. Da først skal man godta
det som undervises fra Bibelen.

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys sommerstevne 2017

foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
Lydansvarlig: Geir Øynes
Redigering: sverre Meyer

produsent http://www.alfa-webtv.com (2017)

Nå er det på tid til å søke Herren

Eirik Syvertsen

27.10.17: Nå er det tid til å søke Herren

Foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
Redigering: Sverre Meyer

Opptaket er gjort i Vikhallen under Zion Fevik's sommerstevne 2017.
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Er det våre egne lyster som sitter i høysetet?

Gordon Tobiassen

20.10.17: Er det våre egne lyster som sitter i høysetet?

Produsent: http:/7www.Alfa-webTV.com
foto/redigering: Sverre Meyer

Bered deg til å møte Gud!

Karin Engstrøm Persson

13.10.17: Bered deg til å møte Gud

Hvordan har du det i ditt hjerte i dag med din Gud?
Nå behøver vi å ha alt som kan av Gud's Ord Ånd i vårt indre for å stå i mot all den ondskap og villfarelse som skjer i vårt samfunn og verden for øvrig.
For de som tror på Jesus Kristus og leser sin Bibel, er dette ikke noe nytt. Det står skrevet i Gud's Ord om hva som skal skje
i de siste dager og vi ser at Guds profetier går i oppfyllelse for våre øyner i dag, mer enn noen gang.

Vi lever i en mørk verden og vi ser at natten er langt framskredet. Snart vil basunen lyde og de som tror på Jesus Kristus vil komme til å bli løftet bort fra denne verden.
Uansett om du tror eller ikke tror på Gud; Jesus kommer snart.

Be derfor om at den ild og tro du har i ditt hjerte holder - slik at du kan bli med, og se til at navnet ditt i Livets bok ikke blekner eller slokner slik at det kan bli ropt opp når han kommer.

På slutten av opptaket får vi høre et vitnesbyrd av Luz Mary Bjørkman, som bistår Engstrøm i den tjenesten hun er kalt til å gjøre.
Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad 8. oktober 2017.
Produsent: http:/7www.Alfa-webTV.com
foto/redigering: Sverre Meyer

BUDSKAPET

Thor Ivar Grønli

6.10.17: Budskapet

Det gjelder å bære fram det gode budskapet - spesielt i den tiden vi nå lever i - hvor alt ser ut til å gå i oppløsning og frafallet øker i stadig større tempo.
Vi dras inn i lunkenhet, likegyldighet.... og mennesker går fortapt,
- men hvem bryr seg?

Isteden så bringes det fram mange forskjellige budskap som trekker menneskene ned. Nå er tiden inne til å bringe det virkelige gode budskapet til vårt land.

Den profetiske klokken har begynt å tikke og Gud maner oss til omvendelse. Vi skryter av oss selv av vår perfekthet, men vi trenger å rense oss i ild og kjenne at vi er rike - ikke bare si det.
Opptaket er gjort på Zion Fevik's sommerstevne 2017

Terje Tveiten: Forsoningen

Terje Tveiten

22.09.17: Forsoningen

Gud har alltid vært til - før det var noen begynnelse

Budskapet om korset: Det er tilgivelse og det er gjenopprettelse.
Er din synd stor, så vit at nåden fra Jesus er enda større.
Det er ikke ett eneste menneske i helvete fordi Gud vil. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse.

Husk at det er her nede på jorden man avgjør hvor man skal tilbringe evigheten. Den eneste veien til Gud er veien om Jesus Kristus.

Det er mange veier til Rom, men det er bare én vei til frelse.

Guds løfter til jødene

Gordon Tobiassen

15.09.17: Gordon Tobiassen: Guds løfter til jødene

Nils Petter Karlsen: Fornyelse - til vårt indre menneske

Nils Petter Karlsen

01.09.17: Fornyelse - til vårt indre menneske

Hver dag må vi mennesker foreta nye valg i livet vårt.
For mange er forholdet til Guds Ord (Til Jesus) ikke som det engang var. Derfor er det behov for en stadig fornyelsesprosess i vårt indre menneske.

Opptaket er gjort i Vikhallen - Zion Fevik's sommerstevne 2017.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

Israels historie oppfylles av profetiene

Gordon Tobiassen

25.08.17: Israels historei oppfylles av profetiene

Hermann Karlsen: "For jeg skammer meg ikke..."

Hermann Karlsen

17.8.17: "For jeg skammer meg ikke..."

Gordon Tobiassen: Hvor er alle jødene?

Gordon Tobiassen

11.08.17: Hvor er alle jødene?

 

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Al...  

Birger Ellingsen: Vitnesbyrdet

Birger Ellingsen

04.08.17: Birger Ellingsen: Vitnesbyrdet

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's Treffpunkt 26.4.2017.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

For oss som de siste tider er kommet til

Gordon Tobiassen

28.07.17: For oss som de siste tider er kommet til

 

Israels historie er beskrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til (1. kor 10:6,11)

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Hermann Karlsen: Dere skal få kraft

Hermann Karlsen

21.07.17: Dere skal få kraft

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad på TREFFPUNKT 8.3.2017
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Gordon Tobiassen: Er jødene og Israel forkastet av Gud?

Gordon Tobiassen

14.07.17: Er jødene og Israel forkastet av Gud?

 Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Profetiene og verdenshistorien - Sluttspillet er i gang

Gordon Tobiassen

23.06.17: Profetiene og verdenshistorien - Sluttspillet er i gang

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Er løftene ugyldig

Gordon Tobiassen

16.06.17: Er løftene ugyldig

Israel og løftene er Gud ferdig med. Dette skriver en norsk biskop om Israel.

 

Det er ingen fellande dom for en som er i Kristus Jesus

Hermann Karlsen

26.05.17: Det er ingen fellande dom for en som er i Kristus Jesus

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet Fredrikstat - Treffpunkt 5.4.2017.
Hermann Karlsen og Hanna Karlsen avslutter preken med sangen "Minns du en de lyse tider"

Alle vil ha vekkelse, men få vil ha vekkelsesforkynnelse

Leif Solheim

19.05.17:  Alle vil ha vekkelse, men få vil ha vekkelsesforkynnelse

 

Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Idag kan du få börja om igen

Allan Nilsson

12.05.17Idag kan du få börja om igen

I tillegg til vitnesbyrdet synges sangen: "Idag kan du få börja om igen" og "Hver dag i fra deg"
Produsent: http://www.alfa-webtv.com

Det er ikke kløktige uttenkte eventyr

21.04.17: Arild Wahlberg: Det er ikke kløktige uttenkte eventyr

2. Peter 1:16. ... med de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr(2.Tim 4:4)

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's "Treffpunkt" 22.2.2017

Wahlberg synger og spiller før og etter talen.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Vi vil gjerne se Jesus

Arne Gundersen

31.03.17: Vi vil gjerne se Jesus

Torhild K. Reber og Hanne Brautaset synger "Når jesus kommer"
Vidar Brautaset (piano) og Daniel Brautaset (Ukulele)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys' stevne 2016
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Har du det rett med Gud?

Leif Solheim

24.03.17:  Har du det rett med Gud?

Er din frelse basert på hva Jesus har gjort?

Dess fastere har vi det profetiske ord

Gordon Tobiassen

17.03.17: Dess fastere har vi det profetiske ord

Opptaket er gjort i Guds menighet - Vegårdshei 6. mai 2016.
Hva er Bibelen? Er det konflikt mellom Bibelen og vitenskapen?
Hvilket folk har fått løfter om land? Hvilket folk har fått løfter om en frelser?
Hvordan står det til med det etiske og det moralske i vårt samfunn i dag? Disse og mange andre spørsmål vil du få svar på i denne preken av Gordon Tobiassen.

Greåker Mannsmusikk deltar.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Er du beredt til å møte Gud?

Karin Engstrøm

10.03.17: Er du beredt til å møte Gud?

Karin Engstrøm taler ut et budskap til menigheten som hun har fått fra Herren.
Spørsmålet er om Gud's folk i det hele er klar over den tid vi lever i?
Vi lever i de aller siste minuttene før Antikrist trer fram på verdensarenaen.
Men, først må frafallet (i menighetene) komme - og det er det som skjer akkurat nå.

Tidsånden er den faktor som rydder vegen for det STORE frafallet
- Det ytre frafallet kommer først og er blant folk og nasjoner.
- Det indre frafallet er blant kristenheten og som åpner vegen for Antikrists system. Det systemet som gir rom for Antikrists funksjon. Luk 18,8 ... "Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?"

Våkn opp du som sover sier Herren, tiden er inne - dommen skal begynne med Gud's hus! Det er millioner av mennesker som vil sitte igjen i benkeradene etter at Jesus har hentet sine.

Unge predikanter sier ofte. "Du må følge med i tiden - vi lever jo i en annen tid" Og det er virkelig sant - vi lever i endens og frafallets tid. Derfor hviler det et stort ansvar
over de som ikke forkynner HELE GUDS ORD OG BUDSKAP!

Denne verden kommer til å gå under - og det kommer til å skje fort og den tiden er svært nær. Sørg derfor å være der du skal være.

Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad

Endetiden og oppløsningstendensen i dagens samfunn

Gordon Tobiassen

24.02.17: Endetiden og oppløsningstendensen i dagens samfunn

Det vi ser i samfunnet i dag viser at vi nærmer oss raskt mot tidens ende. Det kan være mye som tyder på at de nærmeste årene vi har framfor oss, kan bli svært så spennende ut fra endetidens profetiske klokke.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Den som sover - synder

Leif Solheim

14.02.17: Den som sover - synder

Det heter i ordtaket: "Den som sover - syner IKKE". Men dette er helt feil. Hør disse vekkende ord fra Erik Solheim som beskriver den alvorlige situasjonen i den tiden vi lever i.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Leif Solheim

31.01.17: Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Hvor har de sneket seg inn? (Jud1:4). Dette skremmende svaret få du her.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Stig Andreasson: Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

10.01.17Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

Dette tema er svært aktuelt i vårt samfunn i dag - også her i Norge.

Vitnesbyrdet

06.01.17: Vitnesbyrdet

Ofte hører vi om personer som har ”ligget nede” heller har hatt et vanskelig liv og som på en underlig måte har blitt frelst.

Dette vitnesbyrdet er noe mer uvanlig og handler om et menneske som har et velordnet liv, god utdannelse og ellers har et godt liv på alle måter. Dette mennesket forteller om sin vei til Jesus i godt voksen alder.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

Profetisk budskap til menigheten

Oddvar Tegnander

29.12.16: Et budskap til menigheten (bruden) fra jesus om at tiden er svært nær til Hans komme i skyen for ¨hente bruden hjem til seg og sin Far.

Gavelstad: høsten 2016

Hvordan står det til med forkynnelsen av Guds Ord i kirker og kristne forsamlinger i dag?

Det som er gjengitt nedenfor er utdrag hentet fra en av bøkene til Adolf Bjerkreim (Guds Nådes Dyp) fra 1972.  Det han skriver er så absolutt gjeldene i den tiden vi lever i i dag.

Vi mennesker må få høre den fulle sannhet om nødvendigheten av Kristi død, om soningen ved hans blod og konsekvensen av Kristi død og oppstandelse.  For det er ved åpenbarelse  av disse kjensgjerninger vi kommer til klarhet om vår frelse.  Ved forkynnelse av andre sannheter kan det oppnås at menneskene blir religiøse, men ikke frelst.

Frelst blir en bare ved troen på ”ORDET om korset”.

Før et menneske kan anta Kristus som sin lærer og etterleve hans eksempel må han først ha hatt et møte med Jesus angående sine synder.  Hans første kjennskap til Kristus må komme gjennom syndenes forlatelse.  Den første åndelige lekse han har å lære er at ”Kristus døde for våre synder etter Skriftene”. Før den lekse er lært, kan ingen andre troslekser læres. Nettopp av denne grunn må evangeliet om Jesus forkynnes blant de første ting (1.Kor 15:1-5 og 12-18).

For det er nemlig på dette punkt Djevelen driver sitt forførende spill.  Den taktikk djevelen nå følger er ikke først og fremst å forhindre at Kristus forkynnes, men at han skal bli forkynt på en slik måte at det ikke fører til menneskenes frelse.  For ham gjelder det om å lulle synderen til ro i død religiøsitet.  Og i dette har han hatt stor suksess.  Det kan lykkes han å få plassert - i de kristnes rekker - en stor skare forkynnere som aldri selv har møtt Gud ved den blod-bestenkte nådestol.  I sin erfaring har de aldri opplevd frelse ved troen på Kristi forløsning.  Av denne grunn kjenner de da heller ingen brann i sitt hjerte etter å forkynne sannheten om blodet for andre. Derimot preker de med iver om Jesus fullkomne liv, hans oppofrende tjeneste mot lidende mennesker og hans storslagne etiske lære. Med forkjærlighet dveler de ved bergpreken og fremhever nødvendigheten av å etterleve kjærlighetsbudet.  Jesus lidelse og død nevnes bare i de tilfeller hvor den foreskrevne tekst ikke tillater at dette forties.

Det er også et annet forhold som i en viss forstand er enda verre.  Vi har et sterkt inntrykk av at det også har lykkes sjelefienden å forlede de som vi gjerne vil tro har opplevd frelse ved troen på Kristus, til å skyve ”Ordet om korset” helt i bakgrunnen.  De får seg liksom ikke til å forkynne denne frelsende og frigjørende sannhet.  Det er nesten som de ikke finner det nødvendig å fremholde dette ledd av den kristne tro.  De liksom forutsetter at dette er noe som folket vet fra før, og så er det overflødig å tale om det.  Hva er det da de forkynner? Jo, de legger vinn på å dagsaktualisere preken.  Det kirke- og møtesøkende publikum orienteres i – er de tanker og problemer som er oppe i tiden.  Verdenspolitikken, moral- og sedelighetsproblemet m.v. får en bred plass.  Alt dette kan til sin tid og på sin plass være bra nok; og av og til nødvendig.  Men når det er spørsmål om å vekke samvittighetene til erkjennelse av synd og hjelpe menneskene inn til et bevisst og fruktbart liv i Gud, så fører den slags forkynnelse ikke fram.

Jesus befaling til apostlene var å gå ut i all verden og forkynne ”omvendelse og syndenes forlatelse”.  Den som står overfor en forsamling av ufrelste mennesker og ikke gjør det, er i strid med den Herre han gir seg ut for å tjene.  Står man derimot overfor troende mennesker er saken en annen.  Da skal alt Guds råd forkynnes så langt som en evner det.

Endetidens tegn

 

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

 

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

 

20.12.16: Del II: Hvordan skal menneskene være i endetiden?

(Stig Andreasson) Slik som det står skrevet skal menneskene bl.a. være uten aktelse for det hellige. Er ikke Gud Hellig? Jo han er det, men det virker ikke slik i vårt samfunn - og det som enda verre er - heller ikke blant kristenheten.
Gudsbespottelse skjer i dag over alt, til og med i kirker og kristne forsamlinger.

16.12.16: Del I - Gudsbespottelse og urettferdighet

Det finns en mengde endetidstegn, men her vil vi bare fokusere på fire områder, hvor vi nå først vil stille spørsmålet om det som foregår i vårt samfunn.
Er Norge delaktig i folkemord/massedrap?
Dessverre må svaret bli ja! Og det har pågått i flere ti-år! En kraftig påstand, men sannheten overstiger hva vi egentlig klarer å fatte. Samlet sett er det som skjedde under 2. verdenskrig for ingenting å regne mot det som har pågått bare i Europa de siste årtier.

Men, dessverre er det få eller ingen som bryr seg. Heller ikke kirker eller mange av våre ledere i kristne forsamlinger våger å stå fram å påpeke hva som foregår. De har mistet forståelsen om hva som er Hellig. Gud er Hellig, og det er bare han som kan skape liv av ingenting. Derfor er også livet som Han har skapt hellig!

Det siste som er vedtatt (eller blir vedtatt) av myndighetene er rett og slett makabert. Tror ikke de kan ha forstått konsekvensene av dette for den generasjon som vokser opp.

Denne videoen med Stig Andreasson anbefales til alle på det aller sterkeste. Kanskje er det håp om at det kan være noen som reagerer, tar det innover seg og ser hva som egentlig skjer.

Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne 2016

006.12.16: Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Hva holder Jesus på med?

Asbjørn Froholt

02.12.16: Hva holder Jesus på med?

Opptaket er gjort på Nytt Livs sommerstevne på Gautefall juli 2016.
Reidun Norbom synger i begynnelsen av programmet: "Herre Krist Hvem skulle vi vel gå til?"

Odd Bernhardsen

23.09.16: Et vitnesbyrd fra en hardt prøvet mann.

Denne prøvende mannen - Odd Bernhardsen fra Fredrikstad var uønsket som barn. Han ble tidlig plassert i barnehjem -  har levd et liv i fornedrelser og motgang og mange prøvelser.
Men etter at han kom til tro på Jesus har han opplevd og erfart Jesus' nærvær  gjennom mange prøvelser og vanskeligheter.