29. aug, 2016

Muslimer og flykninger

Gordon Tobiassen

Muslimer og flykninger


Det er et tankekors når det gjelder muslimers  forhold til flykninger.
Det er også et tankekors når det skjer katastrofer i arabiske verden. 
Hvorfor? 
Dette får du vite i denne videoen av Gordon Tobiassen​

26. aug, 2016

Hva betyr Jesus for deg i hverdagen?

Kåre Flottorp

Hva betyr Jesus for deg i hverdagen?

Hva betyr Jesus for deg i hverdagen i denne onde tid?

Det snakkes mye om vær og vind og det ytre menneske blant kristne.  Men hva med det innvortese - sjelslivet? 
Hvem vil snakke om de åndelige ting og vårt sjelsliv i dag? 

Vi som er frelste mennesker er himmelske ambassadører.
Da må også våre gjerninger og vårt språk vise hvem vi representerer.
Derfor må vi også hver dag  gå inn i dybden av ordet.  Den som søker etter sannhetsåpenbaringer fra ordet vil det bli gitt sier Jesus.
I disse tider er det som aldri før spesielt viktig at vi er våkne.  Derfor må vi vokte vår sjel slik at vi ikke blir forført.  Vi lever i endens tid og det blir vanskeligere og vanskeligere for hver dag som går.

Det tales ofte om kjærlighet og nåde i dag, men dessverre ikke så ofte om den Kjærlighet som Gud gir og som er en forutsetning for frelse: Nemlig kjærlighet til Guds Ord og hans rettferdighet. 

Gud er ikke bare som en kjær gammel bestefar.  Nei han er like  hellig og rettferdig som han er kjærlig og full av nåde.  Han tåler ikke synd.  Som det heter: Den som synder skal død - og da er synd synd - uansett hvor stor eller liten den måtte være.

Derfor må vi mennesker hver eneste dag komme inn for Gud's trone i bønn om nåde og tilgivelse for både våre tanker,  ord og handlinger. Men husk:  Det alene er heller ikke nok!  Jesus sa til kvinnen som ble tatt i hor:  Også jeg har tilgitt deg, gå derfor bort og synd ikke mer!.
Den siste del av setningen er viktig.  Det er ikke nok å bli frelst, en må også arbeide på ens helliggjørelse fordi Gud er Hellig - hvis ikke går vi fortapt.

Den kristne forkynnelse KAN IKKE avskaffe eller fortie læren om den evige fortapelse, men den kan forkynne at Gud har gitt sin Sønn for å frelse mennesket fra å gå fortapt.

19. aug, 2016

Gordon Tobiassen: Midnattstiden

Midnattstiden

Alvorlige ord som bæres fram fra Herren av Gordon.  Et varsku til alle kristne om å stå fast og være våkne - noe som gjelder spesielt nå i denne midnattstid hvor dragen gjør hva han kan for ¨å dra menneskene bort fra Gud og ned til hans kommende endelikt. 

Foto/lyd: Per Klever

Produsent: Alfa-webtv.com

IS og ISLAM

IS OG ISLAM

De som påstår at ISLAM er en fredens religion, taler løgn.
Gordon Tobiassen forteller hvorfor i denne videoen.

Produsent: http://www.alfa-webTV.com

Israel - en apartheid stat?

Israel - apartheid stat?

Israel blir ofte i media anklaget for å være en apartheid stat.  Er dette riktig? NEI!   Hvorfor?

Svaret får du her i denne videoen av Gordon Tobiassen

Opptaket er gjort av Per Klever
Produsent: http://www.alfa-webtv.com

Europas forbannelse

Europas forbannelse

Europa snakker om krise!

Men det er INGEN KRISE!

Hvorfor?
Svaret får du i denne videoen av Gordon Tobiassen.

Opptaket er gjort av Per Klever

Produsent: Alfa-webTV.com

EU's anerkjennelse av jødenes rettighet til landet Israel

En oppsiktsvekkende anerkjennelse av staten Israel fra en EU-delegasjon når de blir stilt til veggs av en vis Rabbiner! Se og hør dette videoklippet hvor Gordon Tobiassen referer til hendelse som inntraff for ca 3 år siden.
1. Først så anerkjenner de (EU) at Gud har skapt himmel og jord
2. Så anerkjenner de at han selvfølgelig også bestemmer over det som han har skapt.
3. Dernest, som følge av dette må de også anerkjenne at det er Gud som har gitt jødene landet Israel.

Følgende spørsmål ble da stilt delegasjonen fra en Rabbiner:
Med hvilken myndighet har da dere (EU) til å være med på å dele opp dette landet?

Jødene er det eneste folket som har fått løfte om land. Ikke bare det: Jødene er også det eneste folket i hele verden som har fått løfte om en frelser!
Derfor sa Jesus til kvinnen ved Jakob's brønn, at frelsen kommer fra jødene.
Hvordan kan menneskene la seg bedra av media til å tro at så ikke er tilfelle!?
Man kan også stille spørsmålet når man ser på området som Gud ga løfte om til Israel: Hvem er det som egentlig okkuperer hvem?
Videoopptaket er gjort av Per Klever.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

12. aug, 2016

Hvor har det blitt av Gudsfrykten?

Vidar Brautaset

Hvor har det blitt av Gudsfrykten?

 

HVOR ER DET BLITT AV GUDSFRYKTEN?
Når målbegeret for ondskap og synd ble fylt for Amorittene (1. mos 15:18), da ble Herrens vrede åpenbart over dem.

Dette gjelder også like mye i dag.  De som forakter Herrens rikdom på godhet,  overbærenhet og miskunnhet, men holder på urettferdigheten, opphoper (samler opp) Herrens vrede helt fram til vredens dag. 

Stakker de som må møte Gud slik! 

En kan ikke klandre Gud fordi han strekker ut sine hender for at folk skal bli frelst.  Husk at Gud er like mye hellig og rettferdig som han er god.

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys sommerstevne 2016 på Gautefall
Musikk: Vidar Brautaset (piano) - Daniel Brautaset (Ukulele), Hanne Brautaset (sang), Torhild K. Reber (sang), Arne Gundersen (sang)
Produsent: http://www.Alfa-WebTV.com (2016)

5. aug, 2016

Den åpne graven

Gordon Tobiassen

Den åpne graven

Opptaket er gjort i Frikstad bedehus 5.mai 2016
Greåker Mannsmusikk deltar.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com

Gordon Tobiassen: Hvor er det blitt av vekkelsesmøtene?

Hvor er det blitt av vekkelsesmøtene?

 

Dette får du svar på i denne videosekvensen.
Et tankevekkende svar av pastor Gordon Tobiassen.
Opptaket er gjort av Per Andre Klever

Ukens utvalgte video

Jesus, Jøden fra Israel

Gordon Tobiassen

Jesus, jøden fra Israel

En sterk profetisk tale av Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad.
Tenk om du en dag våkner opp om morgenen og dine barn og kanskje din hustru/mann er borte.  Da skal du vite at Jesus
har vært og hentet sine.  Du har blitt latt til bake. Det er et håp etter dette, men skal du bli reddet for tid og evighet må du med stor sannsynlighet gå gjennom store lidelser - det som i skriften kalles for "Den store trengselen".  Det som da kommer til å  skje på jorden vil bli så ille som det aldri noen gang har vært på jorden eller skal bli.
Bibelens profetier går stadig i oppfyllelse foran våre øyner.  Man trenger ikke lese Bibelen for å se det.  Se rundt omkring deg i ditt nærmiljø og i landet vårt og følg med på hva som ellers skjer i verden. Tiden for Jesus' gjenkomst (i skyen) nærmer seg raskt. Hvor vil du tilbringe evigheten?
Et menneske er skapt for å leve evig - også etter sin legemlige død.  Spørsmålet er hvor? Det finnes nemmelig 2 utganger på dette jordiske livet: Hjemme hos Jesus som er din eneste redningsmann og frelser eller et evig liv i fortapelse - borte fra Ham?  Hva velger du?

Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad, 22.06.2014.

Hvorfor er det så mye terror under Ramadan?

Hvorfor er det så mye terror under Ramadan?

Hvorfor er det så mye terror under Ramadan?
Svaret  får du i dette videoklippet fra Gordon Tobiassen

Et liv i Helliggjørelsens vandring med Jesus.

Thorstein Grotbæk
(pastor)

Et alvorsord til alle kristne, spesielt i den tiden vi lever i nå-  hvor det læres i all hovedsak at Gud er bare kjærlighet. Husk at Gud er like Hellig som han er rettferdig.  Han tåler ikke synd.  Den som synder skal dø, står det skrevet.  Dette betyr at vi alltid må holde oss nær Jesus og Ordet hvor vi stadig kan komme fram for Han og be om nåde i rett tid (dvs mens vi ennå er på veien).

Det er som pastoren fremhever her at det er ikke bare å bli frelst.  Det er ikke bare å si ja til Jesus og tro at man kan leve på samme måte som før. Det ¨å si Ja til Jesus"  innebærer å leve et nytt liv - et liv i helliggjørelse.  Det gjelder å arbeide på sin helliggjørelse livet ut.  Gjør vi ikke det - går vi fortapt. Se prekenen her

Jerusalem - Med hilken rett har jødene til denne byen?

I denne videoen får vi bl.a. bekreftet at Jerusalem (David's stad) tilhører Israel helt og fullt.  Det var ingen nasjon som hadde denne byen tidligere - alle minst palestinaaraberne.

Se video her


Produsent: Alfa-webtv.com (2005)