Thorsstein Grotbæk: Israel - et vitnesbyrd i vår tid