Bjarne Thorstein Grotbæk​: (0995) Vi som har tro - viser vi troskap?

Bjarne Thorstein Grotbæk​: (0995) Vi som har tro - viser vi troskap?
Alle har vi en tro for den er gitt oss av Gud. Men viser vi troskap til Ordet slik som Abraham her viser oss?
Jesus sier hva som er viktig: Rettferdighet, barmhjertighet og troskap (matt 23:23)

Thorstein Grotbæk taler ut fra 1. Mos kapittel 22 om Abraham og Isak.
Lytt nøye til denne utleggelsen, og hva dette er et bilde på. Også Sara, som ikke er nevnt i hendelsen, viser oss helheten i hva Herren vil fortelle oss med dette.

Opptaket er gjort på Sion Ingedal 2020
Produsent: alfa-webTV.com