Snart så er jeg der Hvor Jesus er

Stevnemusikken fra
Nytt Livs Lys

18.10.16: Snart så er jeg der Hvor Jesus er

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Gordon Tobiassen:: Pakten

Gordon Tobiassen

14.10.16: Pakten

Opptaket er gjort i Filadelfia Grimstad 4.mai 2016
Arne Gundersen deltar med én sang "Dyrkjøpt, frikjøpt" på slutten av programmet.

Menighetene og jødene

Gordon Tobiassen

11.10.16: Menighetene og jødene

Hvordan er verdens og  mange menigheters forhold til Jødene og Israel i dag?

Jan Veiby

01:10:16: Jesus den gode hyrde

Jesus er den gode hyrde. en som kan passe på det enkelte menneske. Derfor er vi helt avhengig av Han i alle ting.
Dette har han bevist ved å gi sitt liv for alle menneskene, slik at hver den som tar i mot han, gis retten til et evig liv sammen med Han.

Jesus presenterer seg selv både som hyrden og som døren/porten for menneskene.  Jesus er den eneste "Døren" inn til Guds rike (himmelen) som vi kan bli frelst ved. For å komme igjennom den, må vi legge av oss alt som har med en usunn innstilling å gjøre overfor alt som er jordisk, alt som har med griskhet å gjøre, en utilgivende  ånd, selviskhet og egenrettferdighet.

For å skille ut hans røst (indre stemme) fra de onde, er det nødvendig at menneskene både hører og ikke minst kjenne han.

For å lære å kjenne Jesus må man være sammen med han.  Det beste og viktigste stedet er derfor lønnkammerkroken. 
Fellesskapet med kristne mennesker er både fint og nødvendig, men det daglige nærværet ved at en søker gud i sitt lønnkammer (hvor nå enn det måtte være)  i fordypning av Ordet og i bønn, er absolutt nødvendig, om ikke helt avgjørende.

Resultatet av å høre, lese Gud's Ord og å tro - er å følge Jesus - et sant kristenliv i praksis.

En motesak i dag er å gå inn i tenkeboksen.  hvorfor det?  Er ikke bibelen krystallklar?  Det eneste som kommer ut av
tenkeboksen er tvilen - og deretter frafallet. Fordi at av oss selv kommer det ikke noe godt - heller ikke fra våre tanker. Husk: Vi står foran en åndskamp.  Derfor kan heller ikke den person som ønsker å tro på Bibelen som det står og følge Kristus,  ikke regne med å bli populær her i verden.

Ut av dette (frelsen) kommer det en 3-dobbelt seier:
1. Evig Liv - ikke evig eksistens, for det har alle, men å få være med Jesus selv. Den som ikke tror har bare en evig eksistens, men borte fra Gud.
2. Vi skal aldri  - i evighet - gå fortapt (bare vi holder oss til Jesus livet ut)
3. Bevarelse fra alle onde makter, fordi ingen kan "rive" ett menneske ut av Guds hånd om han holder seg til Jesus og stoler på han.

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall juli 2016
I dette opptaket får vi høre tre sanger og vitnesbyrd av Anne Toril og Bjørn Aker: Lønnkammerkroken, Himmellosen og til slutt;
Vil du møte meg i himmelen?

produsent: http://www.alfa-webtv.com
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
redigering: Sverre Meyer​

Stevnemusikken Nytt Livs Lys

04.09.16: Jeg er så lykkelig

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Gordon Tobiassen

30.09.16: Hvorfor ser ikke jødene Jesus?

Ingen steder i verden har hatt så mange misjonærer som Israel. Jødene har helt fra gammel tid ikke  maktet å se Messias (Jesus)  til tross for at Han er malt for deres øyne  av mange profeter i skriftene.

foto: Per Klever
Produsent: http://www.alfa-webtv.com

Gordon Tobiassen

27.09.16: Hva er det som er så spesielt med dette folket?
Hvorfor har Israel klart seg gjennom snart 70 år mot de mektige fiendene som omgir landet.  Land, som bare har én tanke i hodet; nemlig å fjerne Israel fra kartet?

Er dette fordi Israel er så flinke?
Er det fordi de har bygd opp et sterkt og avansert forsvar?
Nei!  Så avgjort ikke!  
Svaret får du her i denne videoen av Gordon Tobiassen.

foto: Per Klever
Produsent: http://www.alfa-webtv.com  (2016)

Anne Toril og Bjørn Aker

23.09.16: Anne Toril og Bjørn Aker synger denne flotte sangen; Lønnkammerkroken

Et must for oss alle kristne som ønsker å komme nærmere inn i et fortrolig fellesskap til Gud i bønn og ikke minst; å fordype seg i Ordet (Jesus) - og ta til oss næring.  Fra han  alene som vi kan bli frelst ved.

Opptaket er gjort på Gautefall sommeren 2016 på Nytt Livs Lys stevne.
Produsent: Alfa-WebTV.com (2016)
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer, Redigering: Sverre Meyer

Odd Bernhardsen

23.09.16: Et vitnesbyrd fra en hardt prøvet mann.

Denne prøvende mannen - Odd Bernhardsen fra Fredrikstad var uønsket som barn. Han ble tidlig plassert i barnehjem -  har levd et liv i fornedrelser og motgang og mange prøvelser.
Men etter at han kom til tro på Jesus har han opplevd og erfart Jesus' nærvær  gjennom mange prøvelser og vanskeligheter. 

Gordon Tobiassen

20.09.16:  De kristnes blindhet

Det er tragisk at det er så mange kristne i vårt land som er blinde for med hvilken rett de (Israel) har til det landet de bor i.

 

Arne Gundersen

Arne Gundersen taler - synger og spiller.
Vi liker å kalle Norge et kristent land. Men hvordan står det egentlig til med den åndelige tilstanden i landet vårt?
 
Materielt sett er det vel ingen nød blandt de fleste av oss, men på det åndelige plan er nok tilstanden en annen. Norge lever i en frafallstid og mange av oss sover og merker ikke hva som er i ferd med å skje rundt omkring oss.
 
Vekkelsen må begynne i menighetene.
Hvor står vi egentlig?
Neglisjeres Guds Ord?
Hører vi i våre menigheter "Slik lyder Herrens Ord"?
Hvem slipper vi til på våre plattformer og talerstoler i menighetene?
Her hviler det et stort ansvar på våre pastorer!
 
Det var en dame som skal ha svart på et spørsmål om hvordan det hadde vært på et kristent møte hun nylig hadde vært på.
Hun svarte: "Ikke var det nød og ikke var det glød" Det er nettopp dette vi behøver i våre forsamlinger. Har vi det?
Eller er vi nær ved å gå under?
Sang: "Frikjøpt - blodkjøpt", "Han giver, han giver og giver igjen" og "Jeg har en venn"
 
Opptaket er gjort i Betania Skjeberg søndag 11. september 2016

Gordon Tobiassen

13.09.93:  Herrens dag
I mange kirker og kristne forsamlinger tales det ikke lenger om de siste tider og enda mindre om det som i bibelen kalles for "Herrens dag".  Hva er nå det? 
Dette får du vite i denne videoen av Gordon Tobiassen​.
Vi får også vite  hva vi som kristne er blitt pålagt av Herren Jesus selv  (Apg 1:8)

Jermund Gjertsen

09.09.16:  Hva betyr et å ha Guds kjærlighet?
I denne preken får vi høre hva Guds kjærlighet, som er over oss, hva det egentlig innebærer eller betyr. Og det er ikke lite!  Det er faktisk alt. Resultatet av hans kjærlighet er at vi ved troen på Jesus får retten til et evig Liv sammen med han.

Musikk: Nytt Livs Lys' stevnemusikk
 - Jeg er så lykkelig
 - Snart så er jeg der - hvor Jesus er

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016

Gordon Tobiassen

06.09.09:  Hva er det som er så speielt med Israel?

Vi leser stadig i avisene og hører i mediene ellers om alle de nye og nyttige oppfinnelsene innenfor nær sakt alle områder.
Ikke bare tekniske produkter, men også systemer som er til stor hjelp for folk flest og for folk som er i nød - eks i det tørkerammede Afrika.
Hvor kommer alt dette fra? Jo det kommer fra Israel i alt vesentlig grad.
Israel er også storeksportør innenfor frukt og grønt, mat og gjenvinningsteknologi. Hvorfor skjer dette?
Har det noen gang vært matmangel og nød i Israel? Svaret er NEI! Hvorfor? Og hva er årsaken?
Svaret får du høre her i denne videoen av Gordon Tobiassen.
Kanskje det kan bli en tankevekker for de som stadig står Israel i mot med boikott og til og med ønsker om at landet skal bli radert
bort fra kartet - til fordel for araberne - som har mer enn nok land fra før.