Evangeliske sanger

Fritz Martinsen

08.08.17: Det er vekkelsesluft over landet

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's Treffpunkt 26.4.2017.


Produsent: http://www.alfa-webtv.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Al...  

Hermann Karlsen: "For jeg skammer meg ikke..."

Hermann Karlsen

17.8.17: "For jeg skammer meg ikke..."

Gordon Tobiassen: Hvor er alle jødene?

Gordon Tobiassen

11.08.17: Hvor er alle jødene?

 

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Al...  

Birger Ellingsen: Vitnesbyrdet

Birger Ellingsen

04.08.17: Birger Ellingsen: Vitnesbyrdet

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's Treffpunkt 26.4.2017.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2017)

For oss som de siste tider er kommet til

Gordon Tobiassen

28.07.17: For oss som de siste tider er kommet til

 

Israels historie er beskrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til (1. kor 10:6,11)

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Hermann Karlsen: Dere skal få kraft

Hermann Karlsen

21.07.17: Dere skal få kraft

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad på TREFFPUNKT 8.3.2017
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Gordon Tobiassen: Er jødene og Israel forkastet av Gud?

Gordon Tobiassen

14.07.17: Er jødene og Israel forkastet av Gud?

 Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Profetiene og verdenshistorien - Sluttspillet er i gang

Gordon Tobiassen

23.06.17: Profetiene og verdenshistorien - Sluttspillet er i gang

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Er løftene ugyldig

Gordon Tobiassen

16.06.17: Er løftene ugyldig

Israel og løftene er Gud ferdig med. Dette skriver en norsk biskop om Israel.

 

Det er ingen fellande dom for en som er i Kristus Jesus

Hermann Karlsen

26.05.17: Det er ingen fellande dom for en som er i Kristus Jesus

 

Opptaket er gjort i Kristi Menighet Fredrikstat - Treffpunkt 5.4.2017.
Hermann Karlsen og Hanna Karlsen avslutter preken med sangen "Minns du en de lyse tider"

Alle vil ha vekkelse, men få vil ha vekkelsesforkynnelse

Leif Solheim

19.05.17:  Alle vil ha vekkelse, men få vil ha vekkelsesforkynnelse

 

Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Idag kan du få börja om igen

Allan Nilsson

12.05.17Idag kan du få börja om igen

I tillegg til vitnesbyrdet synges sangen: "Idag kan du få börja om igen" og "Hver dag i fra deg"
Produsent: http://www.alfa-webtv.com

Det er ikke kløktige uttenkte eventyr

21.04.17: Arild Wahlberg: Det er ikke kløktige uttenkte eventyr

2. Peter 1:16. ... med de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr(2.Tim 4:4)

Opptaket er gjort i Kristi Menighet's "Treffpunkt" 22.2.2017

Wahlberg synger og spiller før og etter talen.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Vi vil gjerne se Jesus

Arne Gundersen

31.03.17: Vi vil gjerne se Jesus

Torhild K. Reber og Hanne Brautaset synger "Når jesus kommer"
Vidar Brautaset (piano) og Daniel Brautaset (Ukulele)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys' stevne 2016
Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Har du det rett med Gud?

Leif Solheim

24.03.17:  Har du det rett med Gud?

Er din frelse basert på hva Jesus har gjort?

Dess fastere har vi det profetiske ord

Gordon Tobiassen

17.03.17: Dess fastere har vi det profetiske ord

Opptaket er gjort i Guds menighet - Vegårdshei 6. mai 2016.
Hva er Bibelen? Er det konflikt mellom Bibelen og vitenskapen?
Hvilket folk har fått løfter om land? Hvilket folk har fått løfter om en frelser?
Hvordan står det til med det etiske og det moralske i vårt samfunn i dag? Disse og mange andre spørsmål vil du få svar på i denne preken av Gordon Tobiassen.

Greåker Mannsmusikk deltar.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Er du beredt til å møte Gud?

Karin Engstrøm

10.03.17: Er du beredt til å møte Gud?

Karin Engstrøm taler ut et budskap til menigheten som hun har fått fra Herren.
Spørsmålet er om Gud's folk i det hele er klar over den tid vi lever i?
Vi lever i de aller siste minuttene før Antikrist trer fram på verdensarenaen.
Men, først må frafallet (i menighetene) komme - og det er det som skjer akkurat nå.

Tidsånden er den faktor som rydder vegen for det STORE frafallet
- Det ytre frafallet kommer først og er blant folk og nasjoner.
- Det indre frafallet er blant kristenheten og som åpner vegen for Antikrists system. Det systemet som gir rom for Antikrists funksjon. Luk 18,8 ... "Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?"

Våkn opp du som sover sier Herren, tiden er inne - dommen skal begynne med Gud's hus! Det er millioner av mennesker som vil sitte igjen i benkeradene etter at Jesus har hentet sine.

Unge predikanter sier ofte. "Du må følge med i tiden - vi lever jo i en annen tid" Og det er virkelig sant - vi lever i endens og frafallets tid. Derfor hviler det et stort ansvar
over de som ikke forkynner HELE GUDS ORD OG BUDSKAP!

Denne verden kommer til å gå under - og det kommer til å skje fort og den tiden er svært nær. Sørg derfor å være der du skal være.

Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad

Endetiden og oppløsningstendensen i dagens samfunn

Gordon Tobiassen

24.02.17: Endetiden og oppløsningstendensen i dagens samfunn

Det vi ser i samfunnet i dag viser at vi nærmer oss raskt mot tidens ende. Det kan være mye som tyder på at de nærmeste årene vi har framfor oss, kan bli svært så spennende ut fra endetidens profetiske klokke.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com 

Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

Den som sover - synder

Leif Solheim

14.02.17: Den som sover - synder

Det heter i ordtaket: "Den som sover - syner IKKE". Men dette er helt feil. Hør disse vekkende ord fra Erik Solheim som beskriver den alvorlige situasjonen i den tiden vi lever i.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Leif Solheim

31.01.17: Noen mennesker har sneket seg ubemerket inn

Hvor har de sneket seg inn? (Jud1:4). Dette skremmende svaret få du her.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)
Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Stig Andreasson: Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

10.01.17Endetidens tegn - Del IV - Lovløsheten tiltar

Dette tema er svært aktuelt i vårt samfunn i dag - også her i Norge.

Vitnesbyrdet

06.01.17: Vitnesbyrdet

Ofte hører vi om personer som har ”ligget nede” heller har hatt et vanskelig liv og som på en underlig måte har blitt frelst.

Dette vitnesbyrdet er noe mer uvanlig og handler om et menneske som har et velordnet liv, god utdannelse og ellers har et godt liv på alle måter. Dette mennesket forteller om sin vei til Jesus i godt voksen alder.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/AlfaWebTV.net/

ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

Profetisk budskap til menigheten

Oddvar Tegnander

29.12.16: Et budskap til menigheten (bruden) fra jesus om at tiden er svært nær til Hans komme i skyen for ¨hente bruden hjem til seg og sin Far.

Gavelstad: høsten 2016

Hvordan står det til med forkynnelsen av Guds Ord i kirker og kristne forsamlinger i dag?

Det som er gjengitt nedenfor er utdrag hentet fra en av bøkene til Adolf Bjerkreim (Guds Nådes Dyp) fra 1972.  Det han skriver er så absolutt gjeldene i den tiden vi lever i i dag.

Vi mennesker må få høre den fulle sannhet om nødvendigheten av Kristi død, om soningen ved hans blod og konsekvensen av Kristi død og oppstandelse.  For det er ved åpenbarelse  av disse kjensgjerninger vi kommer til klarhet om vår frelse.  Ved forkynnelse av andre sannheter kan det oppnås at menneskene blir religiøse, men ikke frelst.

Frelst blir en bare ved troen på ”ORDET om korset”.

Før et menneske kan anta Kristus som sin lærer og etterleve hans eksempel må han først ha hatt et møte med Jesus angående sine synder.  Hans første kjennskap til Kristus må komme gjennom syndenes forlatelse.  Den første åndelige lekse han har å lære er at ”Kristus døde for våre synder etter Skriftene”. Før den lekse er lært, kan ingen andre troslekser læres. Nettopp av denne grunn må evangeliet om Jesus forkynnes blant de første ting (1.Kor 15:1-5 og 12-18).

For det er nemlig på dette punkt Djevelen driver sitt forførende spill.  Den taktikk djevelen nå følger er ikke først og fremst å forhindre at Kristus forkynnes, men at han skal bli forkynt på en slik måte at det ikke fører til menneskenes frelse.  For ham gjelder det om å lulle synderen til ro i død religiøsitet.  Og i dette har han hatt stor suksess.  Det kan lykkes han å få plassert - i de kristnes rekker - en stor skare forkynnere som aldri selv har møtt Gud ved den blod-bestenkte nådestol.  I sin erfaring har de aldri opplevd frelse ved troen på Kristi forløsning.  Av denne grunn kjenner de da heller ingen brann i sitt hjerte etter å forkynne sannheten om blodet for andre. Derimot preker de med iver om Jesus fullkomne liv, hans oppofrende tjeneste mot lidende mennesker og hans storslagne etiske lære. Med forkjærlighet dveler de ved bergpreken og fremhever nødvendigheten av å etterleve kjærlighetsbudet.  Jesus lidelse og død nevnes bare i de tilfeller hvor den foreskrevne tekst ikke tillater at dette forties.

Det er også et annet forhold som i en viss forstand er enda verre.  Vi har et sterkt inntrykk av at det også har lykkes sjelefienden å forlede de som vi gjerne vil tro har opplevd frelse ved troen på Kristus, til å skyve ”Ordet om korset” helt i bakgrunnen.  De får seg liksom ikke til å forkynne denne frelsende og frigjørende sannhet.  Det er nesten som de ikke finner det nødvendig å fremholde dette ledd av den kristne tro.  De liksom forutsetter at dette er noe som folket vet fra før, og så er det overflødig å tale om det.  Hva er det da de forkynner? Jo, de legger vinn på å dagsaktualisere preken.  Det kirke- og møtesøkende publikum orienteres i – er de tanker og problemer som er oppe i tiden.  Verdenspolitikken, moral- og sedelighetsproblemet m.v. får en bred plass.  Alt dette kan til sin tid og på sin plass være bra nok; og av og til nødvendig.  Men når det er spørsmål om å vekke samvittighetene til erkjennelse av synd og hjelpe menneskene inn til et bevisst og fruktbart liv i Gud, så fører den slags forkynnelse ikke fram.

Jesus befaling til apostlene var å gå ut i all verden og forkynne ”omvendelse og syndenes forlatelse”.  Den som står overfor en forsamling av ufrelste mennesker og ikke gjør det, er i strid med den Herre han gir seg ut for å tjene.  Står man derimot overfor troende mennesker er saken en annen.  Da skal alt Guds råd forkynnes så langt som en evner det.

Endetidens tegn

 

03.01.17: ENDETIDENS TEGN - Del III: Kristenheten i de siste dager

 

Det som Stig Andreasson tar opp her er svært treffende på mye av det vi ser rundt forbi i menighetene i disse dager. Denne trenden har vært i fokus allerede i flere år og har kanskje ikke avtatt.

 

20.12.16: Del II: Hvordan skal menneskene være i endetiden?

(Stig Andreasson) Slik som det står skrevet skal menneskene bl.a. være uten aktelse for det hellige. Er ikke Gud Hellig? Jo han er det, men det virker ikke slik i vårt samfunn - og det som enda verre er - heller ikke blant kristenheten.
Gudsbespottelse skjer i dag over alt, til og med i kirker og kristne forsamlinger.

16.12.16: Del I - Gudsbespottelse og urettferdighet

Det finns en mengde endetidstegn, men her vil vi bare fokusere på fire områder, hvor vi nå først vil stille spørsmålet om det som foregår i vårt samfunn.
Er Norge delaktig i folkemord/massedrap?
Dessverre må svaret bli ja! Og det har pågått i flere ti-år! En kraftig påstand, men sannheten overstiger hva vi egentlig klarer å fatte. Samlet sett er det som skjedde under 2. verdenskrig for ingenting å regne mot det som har pågått bare i Europa de siste årtier.

Men, dessverre er det få eller ingen som bryr seg. Heller ikke kirker eller mange av våre ledere i kristne forsamlinger våger å stå fram å påpeke hva som foregår. De har mistet forståelsen om hva som er Hellig. Gud er Hellig, og det er bare han som kan skape liv av ingenting. Derfor er også livet som Han har skapt hellig!

Det siste som er vedtatt (eller blir vedtatt) av myndighetene er rett og slett makabert. Tror ikke de kan ha forstått konsekvensene av dette for den generasjon som vokser opp.

Denne videoen med Stig Andreasson anbefales til alle på det aller sterkeste. Kanskje er det håp om at det kan være noen som reagerer, tar det innover seg og ser hva som egentlig skjer.

Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne 2016

006.12.16: Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Hva holder Jesus på med?

Asbjørn Froholt

02.12.16: Hva holder Jesus på med?

Opptaket er gjort på Nytt Livs sommerstevne på Gautefall juli 2016.
Reidun Norbom synger i begynnelsen av programmet: "Herre Krist Hvem skulle vi vel gå til?"

Odd Bernhardsen

23.09.16: Et vitnesbyrd fra en hardt prøvet mann.

Denne prøvende mannen - Odd Bernhardsen fra Fredrikstad var uønsket som barn. Han ble tidlig plassert i barnehjem -  har levd et liv i fornedrelser og motgang og mange prøvelser.
Men etter at han kom til tro på Jesus har han opplevd og erfart Jesus' nærvær  gjennom mange prøvelser og vanskeligheter.