Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne 2016

006.12.16: Hele veien har han lovet være med

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Hva holder Jesus på med?

Asbjørn Froholt

02.12.16: Hva holder Jesus på med?

Opptaket er gjort på Nytt Livs sommerstevne på Gautefall juli 2016.
Reidun Norbom synger i begynnelsen av programmet: "Herre Krist Hvem skulle vi vel gå til?"

Nåde over alt

Terje Bilet

29.11.16: Nåde over alt

 

Har Gud forkastet sitt folk - jødene?

Gordon Tobiassen

25.11.16: Har Gud forkastet sitt folk - jødene?

La oss ikke være som Orpa (i Rut's bok) som vendte Israel og jødene ryggen.  Men la oss stå med No'omi som Rut, opp for dette land og folk. Da skal vi også høste Gud's velsignelse.
Alt for mange - og ikke minst av de som kaller seg kristne - har vendt både landet og folket ryggen.

Vi vet at presset mot Israel og jødene bare vil øke i intensitet etter hvert som vi nærmer oss tidens ende. 

Glem da ikke de Ord fra Herren (sak 12:3) som sier: "Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det"

Opptaket er gjort i Kristiansand Frikirke 5. mai 2016.
Flekkerøyguttene synger sangene: "Jeg ønsker å se Jesus mest av alt" og "Er passet i orden?"

Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Forkynn hele evangeliet

Gordon Tobiassen

22.11.16: Forkynn hele evangeliet

En høyst aktuell oppfordring til våre prester og pastorer. I mange kirker og bedehus får vi bare høre halve evangeliet.  Et "evangelium" som verken gir "brød eller nød"

I ditt lys

John og Hansine Rambjør

19.11.16: I ditt lys

Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad 28.9.16
foto: Sverre Meyer
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Hva sier Bibelen om endetiden og de siste dager

Stig Andreasson

18.11.16: Hva sier bibelen om endetiden og de siste dager?  (dvs Læren om de siste ting). Lever vi her og nå i de siste dager - endetiden?

Denne undervisning fra Stig Andreasson bør lyttes nøye til og ikke minst at vi også tar det som sies - innover oss med største alvor. 

Her får vi høre sannhetsord som mange mennesker - til og med kristne - ikke liker å høre. Men det er nødvendig.  Vi trenger å våkne og se hvor langt frafallet og Gudsbespottelsen er kommet i vårt samfunn, ja til og med inn i våre kristne forsamlinger.

Helligheten og respekt for det som er hellig er nærmest forsvunnet, ikke bare fra samfunnet, men også fra kristenheten. Ransakende vekkelsesforkynnelse vil man ikke høre.  Nei nå er det bare kjærlighet og nåde som gjelder!  Å - hvor feil en kan ta!!

Folkemord er akseptert i samfunnet verden over - også i Norge.  En har ikke lenger respekt for livet! Man velger å bruke fine ord, men det bortforklarer ikke de harde realiteter.  Drap er drap - uansett hvilke ord man velger å bruke.

Også okkultisme har etter hvert også her til lands fått stor utbredelse, healing, spiritisme, ny-åndelighet, trolldom og svartekunstner, magi, meditasjoner av ulike slag fra ulike religioner og kulter.  Mye av dette  kalles for selvutvikling, men like fult er det okkultisme og magi.

En annen trend er også grepet om seg - nemlig normløsheten.  Dvs at det som er unormalt skal bli det normale og motsatt. Dette fordi at mennesker som har avvikende holdninger ikke skal bli diskriminert.  Et samfunn som forkaster naturgitte normer er på vei mot avgrunnen (matt. 24:12)

Men endetidens tegn minner oss også om en stor og herlig begivenhet: Og det er Jesus gjenkomst. Det har han også selv sakt.  Vi skal ikke vente på Antikrist og Hans skrekkvelde, nei vi skal ta til oss Jesus ord/løfter - Luk 21,36:  "Men våk hver tid og stund,
og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!"

Sang av Kari Grindalen "Gi meg nåde Gud å leve"

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne sommeren 2016.
Produsent: http://www.alfa-webTV.com (2016)

Er Gud bare en nådig og kjærlig Gud?

Gordon Tobiassen

15.11.16: Er Gud bare en nådig og kjærlig Gud?

Et aktuelt spørsmål å stille seg i dagens virkelighet. Man forventer vekkelse, men den uteblir.  Hva er årsaken til dette?

Vil du møte meg i himmelen?

Anne Toril og Bjørn Aker

13.11.16: Vil du møte meg i himmelen?

Et sted hvor alle som tror på Jesus ser fram til med glede og forventning.
Denne flotte sangen er her sunget av Anne Toril og Bjørn Aker.
Før sangen får vi et kort vitnesbyrd av Bjørn Aker....

Opptaket er gjort på Bibelmisjonen Nytt Livs Lys stevne på Gautefall juli 2016

Kari Grindalen: Gi meg nåde Gud å leve

Kari Grindalen

12.11.16: Gi meg nåde Gud å leve

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne sommeren 2016.

Hva er løsningen på konflikten i Midtøsten?

Gordon Tobiassen

11.11.16:  Hva er løsningen på konfliktene i Midtøsten?

Gordon beskriver, begrunnet i skriften, hva som er løsningen på konflikten i Midtøsten.

Fortell meg mer om det som står om Jesus

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016

08.11.16: Fortell meg mer om det som står om Jesus

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys' stevne på Gautefall 2016

Det er seier i Jesu navn

Therese Bilet

06.11.16:  Det er seier i Jesu navn

Therese Bilet spiller og synger.
Opptaket er gjort i Kristi Menighet, Fredrikstad 28.9.16

 

Midt på natten lyder det et rop!

Leif Solheim

04.11.16: Midt på natten lyder det et rop!
Hør å se disse vekkende ord fra Leif Solheim.  Ord til oss alle som vi bør legge på vårt hjerte.

Alle vil ha vekkelse, men FÅ vil høre vekkelsesforkynnelse!  Dette er sanne ord som beskriver tilstanden i mange kirker og bedehus i dag.
Sang av Vigdis og Helge: Når sorgens mørke skyer.
Leif Solheim: Da Jesus hang på korset, da tenkte han på deg

Opptaket er gjort på Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.

Jeg ønsker å se Jesus messt av alt

Flekkerøyguttene

03.11.16: Jeg ønsker å se Jesus mest av alt

Opptaket er gjort i Kristiansand Frikirke 5. mai 2016.
Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Familien Brautaset spiller og synger

Himmellosen

Anne Toril og Bjørn Aker

01.11.16: Himmellosen

Sang av Anne Toril og Bjørn Aker. I starten får vi et kort vitnesbyrd av Anne Toril.

Gordon Tobiassen: Herrens dag og Kristidag

Gordon Tobiassen

28.10.16: Hva er forskjellen på Herrens dag og Kristi dag?

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være (Matt 24:27)
Hva er forskjellen på "Herrens dag" og "Kristi dag"?  Dette er det viktig å ha klart for seg. Forskjellen kan være katastrofal om man ikke er forberedt!

Opptaket er gjort i Filadelfia Varteid 7. juni 2016

Gordon Tobiassen: Sover vi?

Gordon Tobiassen

25.10.16: Sover vi?

Et alvorsord om den tiden vi lever i i dag.  Det er livsviktig at vi skjønner og kjenner den tiden vi
lever i nå.  Dette gjelder ikke bare det enkelte menneske, men også våre kirker og kriste forsamlinger!
Hør hva dere forkynner prester og pastorer! Er det sannheten som fører menneskene til syndserkjennelse?
Eller er det bare om kjærlighet og nåde? Er dere klar over hvilke ansvar dere har overfor Gud? 
Hva slags "mat" serveres det i menighetene? Den som ikke blir gitt eller tar til seg føde - dør. I dette tilfelle er det snakk om en evig død!

Vår nasjon trenger et "væromslag" og la det begynne med den enkelt av oss.

Hva Evangeliet gjør med et menneske

Jon Langerud

21.10.16: Hva Evangeliet gjør med et menneske

Jon Langerud vitner og taler om hvilke total  forvandling  ordet om Jesus kan gjøre med et menneske.

I dette programmet får vi også høre mye fin musikk og sang av Hansine Rambjør, John Rambjør, Gudmund Jakobsen, Erik Sæther, Terje Bilet og Therese Bilet.

Produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Snart så er jeg der Hvor Jesus er

Stevnemusikken fra
Nytt Livs Lys

18.10.16: Snart så er jeg der Hvor Jesus er

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Gordon Tobiassen:: Pakten

Gordon Tobiassen

14.10.16: Pakten

Opptaket er gjort i Filadelfia Grimstad 4.mai 2016
Arne Gundersen deltar med én sang "Dyrkjøpt, frikjøpt" på slutten av programmet.

Menighetene og jødene

Gordon Tobiassen

11.10.16: Menighetene og jødene

Hvordan er verdens og  mange menigheters forhold til Jødene og Israel i dag?

Stevnemusikken Nytt Livs Lys

04.09.16: Jeg er så lykkelig

Stevnemusikken fra Nytt Livs Lys stevne på Gautefall 2016.
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer
produsent: http://www.alfa-webtv.com (2016)

Anne Toril og Bjørn Aker

23.09.16: Anne Toril og Bjørn Aker synger denne flotte sangen; Lønnkammerkroken

Et must for oss alle kristne som ønsker å komme nærmere inn i et fortrolig fellesskap til Gud i bønn og ikke minst; å fordype seg i Ordet (Jesus) - og ta til oss næring.  Fra han  alene som vi kan bli frelst ved.

Opptaket er gjort på Gautefall sommeren 2016 på Nytt Livs Lys stevne.
Produsent: Alfa-WebTV.com (2016)
foto: Karin Østhaug Meyer og Sverre Meyer, Redigering: Sverre Meyer

Odd Bernhardsen

23.09.16: Et vitnesbyrd fra en hardt prøvet mann.

Denne prøvende mannen - Odd Bernhardsen fra Fredrikstad var uønsket som barn. Han ble tidlig plassert i barnehjem -  har levd et liv i fornedrelser og motgang og mange prøvelser.
Men etter at han kom til tro på Jesus har han opplevd og erfart Jesus' nærvær  gjennom mange prøvelser og vanskeligheter.