Gordon Tobiassen: Jesus - Jøden fra Israel

Gordon Tobiassen​: JESUS, JØDEN FRA ISRAEL
En sterk profetisk tale av Gordon Tobiassen - pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad.
Tenk om du en dag våkner opp om morgenen og dine barn og kanskje din hustru/mann er borte. Da skal du vite at Jesus
har vært og hentet sine. Du har blitt latt til bake. Det er et håp etter dette, men skal du bli reddet for tid og evighet må du med stor sannsynlighet gå gjennom store lidelser - det som i skriften kalles for "Den store trengselen". Det som da kommer til å skje på jorden vil bli så ille som det aldri noen gang har vært på jorden eller skal bli.
Bibelens profetier går stadig i oppfyllelse foran våre øyner. Man trenger ikke lese Bibelen for å se det. Se rundt omkring deg i ditt nærmiljø og i landet vårt og følg med på hva som ellers skjer i verden. Tiden for Jesus' gjenkomst (i skyen) nærmer seg raskt. Hvor vil du tilbringe evigheten?
Et menneske er skapt for å leve evig - også etter sin legemlige død. Spørsmålet er hvor? Det finnes nemmelig 2 utganger på dette jordiske livet: Hjemme hos Jesus som er din eneste redningsmann og frelser eller et evig liv i fortapelse - borte fra Ham? Hva velger du?

Opptaket er gjort i Filadelfia Fredrikstad, 22.06.2014.
Produsent: Alfa-WebTV.com

Produsent: Alfa-webTV.com